Advies

De wereld verandert snel waardoor organisaties voor verandervraagstukken worden gesteld. Aanpassen aan de veranderde omgeving kan een voorwaarde zijn om te overleven. Er worden besluiten genomen die ongewilde consequenties kunnen hebben. Medewerkers en de buitenwereld gaan op een niet verwachte wijze reageren op de voorgestelde of doorgevoerde veranderingen. De effectiviteit en rentabiliteit van het bedrijf zakt naar een ongewenst niveau. Het niet aanpassen aan de veranderde wereld maakt dat de producten of diensten minder aanslaan bij de omgeving. Bij uitblijven van maatregelen zal de continuïteit van het bedrijf in gevaar komen.

Tim van de Poppe is naast verpleegkundige (np), bestuurskundige en politicoloog. Interesse in mensen heeft de basis gelegd voor het adviseurschap en het ad-interimmanagement. Mensen als individu en als participant in organisaties vraagt om een andere aanpak. De rol als manager of als productiemedewerker vraagt om een andere benadering. Loopbaancoaching gecombineerd met veranderkunde maakt het mogelijk om een individueel traject aan te bieden. Anders gezegd: veranderingen gecombineerd met loopbaancoaching geeft rendabele effecten die organisaties in hun kracht zet.

Poppe&Poppe kan het proces zoals boven beschreven herkennen en veranderen ten goede van de organisatie en medewerkers. Na een grondige analyse wordt op basis van een theoretisch model gewerkt aan het herstel van uw organisatie. Met een netwerk waarbinnen juristen, (loopbaan)coaches en andere disciplines zoals psychologen actief zijn, wordt uw organisatie in zijn kracht gezet en afgestemd op veranderingen in de omgeving. De combinatie van organisatieherstel met loopbaancoaching maakt dat er op verschillende niveau's wordt geïntervenieerd.

Vrijblijvend kan een gesprek worden gevoerd over de door u gewenste situatie.

Wie ben ik

Tim van de Poppe Verwondering (drijfveer) over het gedrag van mensen en organisaties heeft er voor gezorgd dat ik onderzoek op zowel praktische en theoretische basis uitvoer om meer uit mensen en hun samenwerkingsverbanden te halen. Het opdoen van nieuwe ervaringen is voor mij een subdoel omdat kennis doorlopend moet worden opgedaan.

Het coachen van mensen is een ander. Het einddoel is het verkrijgen van organisaties waarin mensen zich thuis voelen waardoor zij het beste geven. Als (IC/Ambulance)verpleegkundige heb ik de mens als individu gezien en als bestuurskundige/politicoloog in groepen. Dit gecombineerd met de loopbaancoaching maakt dat organisaties op een unieke wijze kunnen worden hersteld.

Daarnaast participeer ik in (advies en rekenkamer)commissies die toezicht houden op het functioneren van organisaties met als doel het verbeteren van die organisaties. Daarnaast kan ik snel schakelen en onder hoge druk besluiten nemen.

drs. Tim van de Poppe

Wat kan ik u bieden

Tim van de Poppe

Organisatiehersteller

Veranderingstrajecten die tot doel hebben de performance en/of het potentieel van een organisatie te verbeteren, vragen om inzicht in de systemen, de processen, de organisatiecultuur en de business. In de visie van Poppe & Poppe is het welslagen van een verandering afhankelijk van diverse factoren, zoals verandervermogen ..........

Lees meer over Tim van de Poppe

Tim van de Poppe

Coaching

Veel mensen worden in hun werkzame leven geconfronteerd met afstemmingsvragen over hun loopbaan. Vragen zoals: geeft mijn werk nog de invulling die ik ervan verwachtte? Hoe wil ik mijn loopbaan verder vormgeven? Hoe zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in en welke kan en wil ik verder ontwikkelen? Op welke wijze krijg ik een evenwicht tussen ..........

Lees meer over Tim van de Poppe

Tim van de Poppe

Ad interim management

Organisatieadvies zonder ad-interimmanagement is niet compleet. Na een analyse en coaching van de medewerkers bestaat er de mogelijkheid om het plan dat is gemaakt is op basis van de analyse te implementeren. Hiervoor beschikt Poppe & Poppe over een groot netwerk dat invulling kan geven aan het plan ..........

Lees meer over Tim van de Poppe

Publicaties

Publicaties van Tim van de Poppe.

U kunt deze hieronder downloaden en gebruiken onder bronvermelding!

 

    Loopbaancoaching

    Loopbaancoaching na mobbing seksuele intimidatie

    Mobbing

    Management in de praktijk: Reis met ms Nassauborg waar praktisch management werd getoond

Contact

Drs. Tim van de Poppe
Kruisweg 594
2132 CG Hoofddorp

Telefoon:
06 - 41 00 21 52

KvK:
64050866

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
info@poppepoppe.nl